Your IP Address is:

Next Fedora Release

Waarom ook wij mee zouden moeten doen met al die sociale media gekte

Facebook, Twitter, Hyves, Android Apps…. Waarom, niet voor mij zou ik bijna gezegd hebben….

Maar dan. Ik kan me nog herinneren dat mijn ouders zeiden… ICQ is niet meer voor ons, zijn we te oud voor. Ik ben blij dat mijn moeder het toch actief is gaan gebruiken, zo lees ik nog eens iets over haar en zij over mij (als ik er al actief in ben).. Maar het belangrijkste.. het houdt de maatschappij bezig, het is de ontwikkeling, zowel technisch als sociaal, die de maatschappij doormaakt.. Het niet gebruiken zorgt dat je eigenlijk afstand neemt van de algemene ontwikkelingen.

Wil niet zeggen dat je je hebben en houden op facebook moet uitstorten, nee, maar je snuift in ieder geval wel op wat het is, hoe het werkt en wat mensen beweegt..

En ikzelf? Ik vind het vooral leuk om te lezen wat mijn vrienden en familie doen en kan zonodig reageren of inspiratie opdoen.

Tot slot, ik wil zelf liever niet diegene zijn, die zichzelf te oud vindt voor bepaalde ontwikkelingen.. misschien tegen de tijd dat ik het niet meer kan om gezondheidsredenen, maar dat is een ander verhaal.